Aerosolový obranný sprej K FOG2 50ml

3285

Nový produkt

Aerosólový obranný sprej K FOG2 – hmla 3. generácie – je mohutný prúd aerosolu nevyžadujúci presné meranie.

Viac detailov

7,20 €s DPH

1 ks.
Na sklade

- +

Porovnať

 
Detaily

Aerosólový obranný sprej K FOG2 – hmla 3. generácie – je mohutný prúd aerosolu nevyžadujúci presné meranie, je však citlivejší na poveternostné podmienky. K FOG2 je veľmi vhodný proti väčšiemu počtu útočníkov.

Sprej je tak účinný, že jedným dobre miereným zásahom do tváre môže zastaviť akéhokoľvek útočníka. Hmla K FOG2 obsahuje paprikový extrakt s vysokým podielom kapsaicinoidov zaisťujúci okamžitý účinok na zasiahnuté sliznice. Po zasiahnutí útočníkovej tváre dochádza k dočasnému oslepeniu, dýchavičnosti, dráždivému kašľu a silnému páleniu pokožky. Dosah hmly v rozmedzí od 1,5 až 3 metrov umožňuje udržať útočníka relatívne ďaleko od tela.

 • K FOG2 je nehorľavý.
 • K FOG2 má dosah 1,5 až 3 metra.*
 • K FOG2 bol vyrobený v Nemecku.

Veľkosti:

 • K FOG2 20 ml sa ľahko nosí. Konštrukcia rozprašovača umožňuje najme ženám intuitívne a okamžité použitie. Tento sprej je skladnou alternatívou aj pre mužov.
 • K FOG2 40, 50, 63 ml – poistka a konštrukcia rozprašovača umožňuje jednoduché, funkčné a bezpečné ovládanie. K FOG2 odoláva lepšie poveternostným vplyvom.

Nebezpečenstvo:

 • H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H315 Dráždi pokožku.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích cest.
 • Obsahuje fluorované skleníkové plyny HFC 134a.
 • P102 Uchovávajte mimo dosah detí.
 • P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
 • P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú použité a pokiaľ ich je možné ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
 • P302+P352 PRI STYKU S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
 • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C.
 • P501 Obsah/obal zneškodnite na zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady.

K FOG2 VÁM MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT.

Nezabúdajte však, že akýkoľvek obranný sprej je určený jedine pre nevyhnutnú obranu v prípade ohrozenia života či zdravia. Obranné spreje používajte výhradne k danému účelu.

*Dosah ovplyvňuje veľkosť spreja a aktuálne poveternostné podmienky.

Napíšte Váš názor

Aerosolový obranný sprej K FOG2 50ml
Aerosólový obranný sprej K FOG2 – hmla 3. generácie – je mohutný prúd aerosolu nevyžadujúci presné meranie.

Napíšte Váš názor

 
Komentáre(0)

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Ďalšie produkty v rovnakej kategórii (8)

QR kód

Menu

Porovnať 0